PreCare Mondzorg.....CORONA-VIRUS-UPDATE....

Premier Mark Rutte heeft dinsdagavond 21-04-2020 meegedeeld dat tandartspratijken weer gewoon open kunnen; zij voldeden volgens hem ("altijd") al aan de adviezen en richtlijnen van de RIVM inzake preventie in deze Corona-crisis. Hetzelfde beweerde hij voor mondhygienisten en ofschoon wij de indruk hebben toch echt wel tot de contactberoepen te horen kregen wij een duidelijk signaal om gewoon weer verder te gaan met de mondzorg. Uiteraard hanteren wij hierbij (extra) hygienemaatregelen op advies van de mondzorgkoepels en van de RIVM. Het is duidelijk dat mondzorg een onderdeel is van integrale gezondheidszorg en van vitaal belang is voor iedereen, van jong tot oud en vooral voor de kwetsbare groep ouderen die beschermd moet worden tegen het Covid-19-virus.. Wij hebben extra maatregelen getroffen ten einde de verspreiding van het Corona-virus adekwaat tegen te gaan en vragen U om de aanwijzingen van de assistente zowel als die van de mondhygienist nauwgezet op te volgen.
Hopende op uw begrip, wens ik u een blijvende goede (mond)gezondheid toe,
namens het gehele team van PreCare Mondzorg,
Jessica Thijssen, mondhygienist